Reglement NK Bellyboat Vissen 2022

 

Het vissen vanuit de bellyboat is de afgelopen jaren enorm in populariteit toegenomen. De voordelen van deze vorm van vissen is bij een gestaag groeiend publiek bekend.

 

Er wordt al jaren een officieel Nederlands Kampioenschap Bellyboat Vissen georganiseerd. Gezien de nationaliteiten van de deelnemers kunnen we spreken van een ‘open’ Nederlands Kampioenschap.

 

Bellyboat fanaten uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en België nemen deel aan de editie van 2022 en zijn reeds ingeschreven (afgelopen jaren hebben wij het NK moeten annuleren in verband met Covid, diverse deelnemers hebben de deelname doorgeschoven naar de eerstvolgende NK).

 

Organisatie

De organisatie van het evenement ligt sinds 2019 in handen van Float Plus.

 

In 2022 worden er 2 wedstrijden voor het NK georganiseerd: 1 oktober 2022 en 5 november 2022 hierbij wordt er gestreden voor de titel;

 

“Nederlands Kampioen Bellyboat Vissen 2022”

 

Er wordt getracht de wedstrijden te houden op afwisselende wateren op diverse locaties in Nederland.

 

De ontvangst en prijsuitreiking inclusief uitstekend buffet wordt in een toepasselijke entourage gehouden.

 

Reglement

Het reglement staat op de website van het NK Bellyboat vissen.

 

Om de titel Nederlands Kampioen Bellyboatvissen te behalen ligt de nadruk op het beheersen van verschillende technieken voor het vangen van snoek, snoekbaars en baars.

 

Hoofdpunten

 • Het NK Bellyboat Vissen is een tweedaags predator evenement op basis van catch & release. De gevangen vis dient met zorg en respect behandeld te worden;
 • Maximaal 70 deelnemers;
 • Het is een open kampioenschap waar iedere bellyboat visser aan deel kan nemen;
 • Deelname is geheel op eigen risico;
 • Er mag alleen met kunstaas gevist worden op snoek, snoekbaars en

Deelname

 • Leeftijd vanaf 14 jaar, organisatie behoudt het recht om een deelnemer (onafhankelijk van de leeftijd) te weigeren;
 • Inschrijven kan tot het maximaal aantal deelnemers is bereikt, inschrijven per e-mail via

info@nkbellyboatvissen.nl;

 • Inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Bij een volledige betaling 14 dagen vóór de eerste wedstrijd is men zeker van deelname;
 • Geen restitutie mogelijk na een betaling, de organisatie behoudt zich het recht voor hierin uitzonderingen te kunnen maken;
 • Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van de noodzakelijke vergunning/vispas (sportvisserijnederland.nl) en bekend te zijn met de regelgeving;
 • Sportvisserij Nederland kan aanwezig zijn en controles uitvoeren, net als andere instanties;
 • De organisatie zorgt voor minimaal 4 Marshall boten die de vissen zullen meten en registreren;
 • Door deelname aan de wedstrijden gaat de deelnemer akkoord met het reglement. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie;
 • De organisatie van het NK Bellyboat Vissen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, schade, verlies of diefstal van materiaal;

 

Locatie

 • De locaties van de wedstrijden worden tijdig aan de deelnemers

Er wordt een kaart van het parcours gepubliceerd en op de wedstrijddag overhandigd met daarop duidelijk aangegeven het parcours van de wedstrijd.

 • Gevangen vissen buiten het parcours tellen niet mee
  • Bij de 1e keer buiten parcours vissen volgt direct een waarschuwing
  • Bij herhaling van het buiten parcours vissen volgt puntenaftrek
 • Tot de maandag voor de wedstrijd mag men op het parcours voorvissen. De dagen voorafgaand aan de wedstrijd wordt hierop gecontroleerd. Wanneer een deelnemer op de maandag t/m zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd toch vissend op het parcours wordt gesignaleerd leidt dit tot

 

De wedstrijd

 • Aanvang wedstrijd is 08.00 uur;
 • Om 07.00 uur verzamelen de deelnemers zich op de door de organisatie aangegeven plaats, hier worden de wedstrijdnummers uitgereikt en volgt een korte briefing;
 • Vanaf 07.30 uur mag men te water en zich richting de startlijn begeven;
 • Deelnemers blijven bij het uitvaren ten alle tijde ACHTER de controleboten en/of startlijn totdat het start signaal is gegeven;
 • Het start signaal zal gegeven worden door middel van het zichtbaar laten zakken van een vlag dan wel een duidelijk hoorbaar geluidsignaal door de organisatie of aangewezen controleboot;
 • Elke deelnemer dient op eigen kracht met of zonder hulp van eigen elektromotor en/of peddels op tijd aanwezig te zijn bij het parcours. Er wordt niet gewacht op deelnemers die zich nog niet in het water bevinden bij aanvang van de wedstrijd;
 • Bij afgelasting vanwege het weer zal er op een andere datum gevist worden. Eerst wordt gekeken of een alternatief parcours mogelijk is;
 • Elektromotor en/of peddels zijn toegestaan;
 • Elke deelnemer dient in bezit te zijn van zijn deelnemersnummer, uitgereikt door de organisatie. Indien de deelnemer zijn nummer niet geeft met de te meten vis aan de Marshall, dan zal die vis niet meetellen. Indien het nummer kwijt is kan de deelnemer met

100 straf cm’s een ander nummer krijgen bij de hoofdscheidsrechter. Tweede keer verlies wordt niet getolereerd en zal tot diskwalificatie leiden;

 • Voor het vissen met verschillende vismethodes zijn max. 3 hengels toegestaan mits voldaan wordt aan de benodigde vergunningen. Echter wordt er max. met 1 hengel op centimeters gevist en de volgende roofvissen tellen mee: snoek vanaf 45 cm, snoekbaars vanaf 42 cm, baars vanaf 22 cm. Alle zelf, aan de hengel, gevangen levende vis telt;
 • Quotum per manche/wedstrijddag:
  • Snoek 3 grootste,
  • Snoekbaars 5 grootste,
  • Baars 5

 

Indien men bijvoorbeeld 6 snoeken vangt, dan tellen de 3 grootste mee voor het dag klassement;

 • De vis dient na vangst direct ter meting te worden aangeboden, kleinere vissen mogen tijdelijk in een leefnet bewaard worden, mits de vis voldoende ruimte
 • De deelnemer dient te zwaaien of gebruik te maken van het fluitje (wordt uitgereikt bij ophalen van het wedstrijdnummer) indien hij een vis ter meting wil aanbieden, omliggende deelnemers zijn van harte uitgenodigd om ook naar een meetboot te zwaaien;
 • De deelnemer dient de gevangen vis in het schepnet van de Marshall met zijn nummer te “overhandigen”, De vis wordt na meting en foto met nummer direct teruggezet door de Marshall;
 • De door de Marshall aangegeven afmeting is bindend, discussie hier over is niet mogelijk;
 • De deelnemer dient de vis zelf te landen, Marshalls mogen niet direct de vis scheppen;
 • De Marshalls mogen op geen enkele andere manier de deelnemers helpen en/of info verschaffen waar een deelnemer voordeel aan zou kunnen hebben;
 • Alle binnen de SVN toegestane kunstaassoorten zijn toegestaan, dus ook vliegvissen met de vliegenhengel is toegestaan;
 • Vissen met loodvrij lood stimuleren wij uiteraard, onze voorkeur gaat hiernaar uit. Vanaf volgend jaar is loodvrijvissen tijdens de wedstrijd naar verwachting verplicht;
 • Elke deelnemer dient zich aan de wettelijke (sportvisserij gerelateerde) regels te houden;
 • Het precieze parcours wordt per e-mail en op de FB pagina bekend gemaakt. Voor aanvang van de wedstrijd ontvangt elke deelnemer het parcours op

 

Vissoorten

 • Snoek 45 cm (44,9cm telt niet mee), 3 grootste per dag tellen mee;
 • Snoekbaars 42 cm (41,9 cm telt niet mee), 5 grootste per dag tellen mee;
 • Baars 22 cm (21,9cm telt niet mee), 5 grootste per dag tellen mee;
 • Vanaf de minimummaat wordt er vanaf 0,5cm afgerond naar boven. De precieze lengte wordt bewaard indien er een ex aequo

 

Diepte

 • Maximale diepte is 12 meter (bodem), dus niet op 6 meter pelagisch vissen terwijl het 15 meter diep is. Er wordt een maximale speling van 1meter gehouden dus als een deelnemer per ongeluk tot 14 meter diepte komt krijgt men een waarschuwing;
 • Bewust/continue op 14 meter vissen heeft bij de 2e waarschuwing diskwalificatie tot gevolg;
 • Indien men per ongeluk toch dieper komt te liggen dan 12 meter, dan dient gelijk de hengel naar binnen worden gehaald (aas zichtbaar aan de oppervlakte).

 

Afstand

 • Afstand tussen de deelnemers dient minimaal 8 meter te

Veiligheid

 • Iedere deelnemer wordt geacht zijn / haar verantwoording te nemen met betrekking tot veiligheid;
 • Er wordt gevist op grote wateren, de organisatie adviseert de deelnemers een reddingsvest te

 

Diskwalificatie bij

 • In het bezit zijn van of vissen met aasvis tijdens de wedstrijd;
 • Wangedrag;
 • Eigen gevangen vis aan een andere deelnemer geven;
 • Vis aannemen van een andere deelnemer;
 • Grof commentaar (schelden, vloeken etc.) tijdens de wedstrijd op de wedstrijdleiding en/of Marshalls;
 • Bij de 2e waarschuwing voor buiten het parcours vissen/bevinden;
 • Bij de 2e waarschuwing voor dieper dan 12 meter vissen;
 • 2e keer verliezen van wedstrijdnummer;
 • Alle andere manieren van

 

Puntensysteem competitie /en dagwinnaar

 • Diegene die de meeste aantal cm’s aan maatse roofvissen heeft gevangen;
 • Indien een deelnemer tijdens een wedstrijddag tenminste 2 soorten vanaf de minimummaat vangt zal de totale dagscore met een factor 1.2 worden

Wanneer een deelnemer tijdens de wedstrijddag 3 soorten vanaf de minimummaat vangt zal de totale dagscore met een factor 1.5 worden vermenigvuldigd.

Onder soorten wordt verstaan snoek, snoekbaars en baars;

 • De Dagwinnaar krijgt 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten enz. ;
 • Deelnemers die geen maatse vis ter meting hebben aangeboden krijgen het aantal punten van de laatst geëindigde deelnemer die een vis ter meting heeft aangeboden plus 1 punt;
 • Diegene die het minst aantal punten heeft na de twee wedstrijden wordt Nederlands Kampioen Bellyboat

 

Prijzentafel

De sponsoren van het NK Bellyboat Vissen maken de prijzentafel mogelijk.

NB;        Bij het niet opkomen dagen op de prijsuitreiking zonder afmelding bij de organisatie schuiven de prijzen door naar de eerst volgende deelnemer in de uitslag.